Vtipy v databázi: 12 762

Náboženské vtipy

odkaz na vtip » Modlí se dívka k panně Marii:
"Panno Marie, ty jsi počala bez toho, aniž by jsi zhřešila. Dej prosím, aby jsem zhřešila, aniž bych počala."
odkaz na vtip » "Mami, dnes sem viděl u pana faráře Pannu Marii."
"Nelži synku!"
"Fakt! Vyprovázel ji ke dveřím a povídal ji při tom - Panenka Maria, utíkej rychle pryč nebo tě někdo uvidí!"
odkaz na vtip » "Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchlé líce. To je od zubů?"
"Ne, od modlitby..."
"Ale nekecej..."
"Nekecám. Včera jsme se spolu celá rodina modlili otčenáš a když jsme došli po "zbav nás zlého", otec se podíval na mámu a ona si toho všimla."
odkaz na vtip » Jaký je rozdíl mezi dnešní ženou a Pannou Marií?
.
.
Žádný, obě mají dítě v jeslích a doma chlív...
odkaz na vtip » V kostele byla vyloupena pokladnička. Po několika dnech obdržel farář obálku s dvacetikorunou. Na přiloženém lístku stálo: "Ukradl jsem ve vašem kostele sto korun. Protože mě trápí svědomí, posílám tímto dvacet korun zpět. Bude-li mě svědomí trápit dál, můžete počítat s dalšími splátkami."
odkaz na vtip » Dalajláma medituje v místnosti, když vtom někdo zaklepe na dveře. Dalajláma se ptá: "Kdo je to?"
Odpověď zní: "Já."
Dalajláma se podiví: "Já?"
odkaz na vtip » Přijde Karel ke zpovědi:
"Pane faráři, zjistil jsem nedávno, že se mě žena pokouší otrávit, co mám dělat?"
"Já si s ní promluvím."
Večer se farář vrátí a radí Karlovi:
"Tak jsem mluvil s tvou ženou a myslím, že jsem přišel na nejlepší řešení - vezmi si ten jed sám!"
odkaz na vtip » Papež vytkl Erazimu Roterdamskému, že nedodržuje půst. Ten se obhajoval:
"Svatosti, moje duše je dobrá katolička, ale žaludek luterán."
odkaz na vtip » Sedí čtyři přítelkyně u kávy a rozmlouvají, která má důležitějšího syna. První povídá: "Můj syn je kněz, a když vejde do místnosti, lidé ho zdraví - Dobrý den, velebnosti." Druhá povídá: "Můj syn je biskup. Ten když vejde do místnosti, lidé ho zdraví - Dobrý den, vaše svátosti." Třetí na to: "To můj syn, ten je kardinál a lidé ho zdraví - Dobrý den, vaše eminence." Ta čtvrtá se napije kávy a říká: "No nechci se nějak chlubit, ale můj syn je krásný, svalnatý, metr devadesát vysoký striptér, a ten když vejde do místnosti, lidé volají - ó můj bože!"
odkaz na vtip » Ptali se papeže, proč v kněžském stavu nemohou být také ženy.
Odpověděl: "Protože by tak zaniklo zpovědní tajemství."
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20
 
 
 
Provozovatel webových stránek je CyberS s.r.o.