Vtipy v databázi: 9 067

Nabídka nové vzdělávací aktivity (Rekvalifikační kurz nově vyvinutý a akreditovaný MŠMT) Název

Nabídka nové vzdělávací aktivity

(Rekvalifikační kurz nově vyvinutý a akreditovaný MŠMT)

Název: "Nespecifický kurz"

Typ akce: Rekvalifikační kurz pro muže

Návaznost na ESF: navazuje na Národní plán zaměstnanosti v opatření Rovné příležitosti mužů a žen

Cílová skupina: muži diskriminovaní na trhu práce

Délka kurzu: 112 vyučovacích hodin rozdělených do 14 dní, doporučeno 1 x týdně (pro vysokou náročnost)

Obsah kurzu:

1. Téma: Jak zalévat květiny za oknem. - Prezentace s diapozitivy.

2. Téma: Toaletní papír - Roste sám od sebe v držáku? - Diskuze u kulatého stolu.

3. Téma: Je možné při močení použít techniku zvednutého sedátka a tím se vyhnout mokré podlaze? - Skupinové cvičení.

4. Téma: Základní rozdíly mezi podlahou a košem na špinavé prádlo. - Grafická prezentace v Power Pointu.

5. Téma: Špinavé nádobí - Může levitovat směrem do dřezu? - Videoprojekce s příklady.

6. Téma: Ztráta identity - Založit někam ovladač k televizi, nebo dovolit i ostatním, aby ho používali? - Nemoderovaná diskuze.

7. Psycho cvičení v sebeovládání: Jak hledat ztracené věci a neřvat při tom na manželku. - Otevřené fórum.

8. Téma: Zdravověda - Má nošení květin a drobných dárků negativní dopad na zdraví muže? - Audio prezentace.

9. Téma: Skuteční muži se neptají na cestu, když zabloudí. - Svědecké výpovědi.

10. Téma: Je geneticky možné sedět tiše vedle řidičky, když se snaží zaparkovat do mezery mezi auty? - Simulace na trenažéru.

11. Téma: Učíme se žít - základní rozdíly mezi žít sám a žít s někým. - Výuka "on-line".

12. Téma: Jak se stát ideálním společníkem při nákupech relaxačních pomůcek. - Dechová cvičení, meditace.

13. Téma: Jak bojovat s cerebrální atrofií a zapamatovat si důležitá data manželského života (manželčiny narozeniny, datum svatby atd.) - Cerebrální šoková terapie.

14. Téma: Klíče od auta a jiné maličkosti - Rozvoj dovedností ukládat věci na své místo. - Praktické cvičení.

Ukončení kurzu: Po ukončení kurzu obdrží každý přeživší účastník kurzu osvědčení s celostátní platností.
Zobrazit další vtipy
 
 
 
Provozovatel webových stránek je CyberS s.r.o.