Vtipy v databázi: 9 022

Vtipy o lordech - Strana 2

odkaz na vtip » Stěžovala si lady Gwendolin své přítelkyni:
"Lord Peter je teď hrozný, celý čas mluví o lady Barbaře, kterou měl za ženu přede mnou..."
Lady Victorie ji chlácholí:
"S lordem Carolem je to ještě horší, ten mluví neustále o ženě, kterou bude mít po mně..."
odkaz na vtip » Setkal se lord Wilfred s lordem Edvardem ve vlaku do Doveru...
"Kam cestujete?" táže se lord.
"Na konferenci do Ženevy," odpověděl lord.
"A o čem se budete radit?"
"Vcelku, no, hmm... o tom, kdy bude nová konference..."
odkaz na vtip » "Mylady, v knihovně je lupič," hlásí James lady Elsii.
"Ano. A co čte?"
odkaz na vtip » Povídá lord svému sluhovi:
"Jean, vyžeňte tu mouchu, chci být sám."
odkaz na vtip » Stařičký lord zazvoní večer na sluhu:
"John, někam se mi tu zakutálela půllibrová mince. Kdyby jste ji našel, tak mi ji ráno vraťte a kdyby jste ji nenašel, tak si ji můžete nechat."
odkaz na vtip » Vévodští manželé mají dosti bouřlivou rozepři, která trvá už hodinu. Lady náhle zmlkne a přestane svému choti oponovat.
"Jsem rád, má drahá, že se mi konečně podařilo vás přesvědčit," říká lord s uspokojením.
"Nic se vám nepodařilo," ozve se opět lady, "já pouze odpočívám."
odkaz na vtip » Lord otec prohlíží vysvědčení svého syna Johna. Chvilku nad ním krabatí čelo, ale nakonec řekne s uspokojením:
"Tvé vysvědčení milý synu je sice trapné, ale aspoň mě ujišťuje, že neužíváš žádné povzbuzující drogy."
odkaz na vtip » Jednou po večerním jednání jakési únavné mezinárodní konference přišel lord Peter, jeden z tajemníků ministerstva námořnictva do svého apartmá, svlékl se, umyl a chystal se na lože. Když přišel do své ložnice, spatřil na lůžku krásné mladé děvče.
"Co tu děláte, děvčátko?"
"Mám prý vám dělat společnici."
Lord Peter ohromen a v rozpacích se zeptal:
"A kolik vám je let?"
Dívka odpověděla:
"Patnáct."
Lord Peter užasl:
"Ale pak není možné, abyste zde se mnou zůstala."
"Ale ano, než prý se rozhodnete, já dorostu."
odkaz na vtip » Jeho Lordstvo se jednoho dne koupe ve vaně a najednou zvolá:
"Jeane, rychle zavolejte Lady, ať sem ihned přijde!"
Tak Jean zavolá a lady, celá uřícená, přiběhne:
"Co si přeješ drahý?"
"Ale už nic, on jenom plaval..."
odkaz na vtip » Lord klepe na ložnici své manželky.
"Drahá Lady, jdu plnit své manželské povinnosti!"
Lady velice rozradostněná otevře, lord splní své manželské povinnosti a spokojen odchází. Za hodinu lord opět klepe na ložnici své manželky.
"Drahá Lady, jdu plnit své manželské povinnosti!"
Lady opět velice rozradostněna otevře (i když s mírným údivem ve tváři), lord opět splní své manželské povinnosti a spokojen funíc odchází. A za hodinu lord opět klepe na ložnici své manželky.
"Drahá Lady, jdu plnit své manželské povinnosti!" Lady velice udivena otevře se slovy:
"Ale drahý lorde, vy se dnes úplně překonáváte. Dnes jste zde již potřetí!"
Lord se praští do hlavy a říká:
"Pro Boha, to bude ta moje zatracená skleróza!"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12
 
 
 
Provozovatel webových stránek je CyberS s.r.o.